Wandelen

Wandelliefhebbers kunnen hun hart in onze omgeving ophalen. Het ene moment sta je midden in een paarse zee van heide en even later wandel je door oude bossen en beekdalen, om vervolgens te genieten van een kopje koffie op een gezellige Drentse dorpsbrink. Door de vele mooie wandelpaden kun je alle kanten op.

Hieronder een aantal voorbeelden uit de vele mooie wandelroutes bij ons in de buurt:

Wandelroute Mepperdennen en Palms - Afstand 6 km.
Deze wandeling voert door het buitengebied van Meppen, het bos de Mepperdennen, voornamelijk bestaande uit eik en grove den en het jeneverbesgebied 'De Palms'. Palm of palmbossie is de Drentse benaming voor jeneverbes. De indrukwekkende jeneverbesstruiken in dit reservaat vormen een waar doolhof.
De aanwezigheid van jeneverbessen is hoofdzakelijk te danken aan een periode van overbegrazing door schapen aan het eind van de 19e eeuw. Hierdoor ontstond kaal stuifzand. Toen de begrazing door schapen wegviel, zagen de jeneverbessen hun kans schoon om zich massaal uit te zaaien en zich plaatselijk te ontwikkelen tot ondoordringbare struiken. Deze route kunt u in het dorp zelf oppakken.

Te voet langs de Aalderstroom en de Westerstroom bij Oud-Aalden - Afstand 8.5 km.
Vanuit het monumentale dorp Oud-Aalden wandel je door het stroomdal van Aalderstroom en Westerstroom en kun je met eigen ogen zien dat de beek weer net als vroeger door het weidse landschap kronkelt. Een groot deel van de route loopt over brede zandwegen. Deze route is ca 2 km. bij ons vandaan.

Wandelroute Mekelermeer - Afstand 8 km.
Deze wandeling voert door landerijen en bos naar het Mekelermeer, een oud heidemeertje. De route begint bij de Anne de Vries hoek vlakbij Meppen in boswachterij Gees. Deze boswachterij, waar u onderweg doorheen loopt, bestaat uit bos dat is aangeplant tussen 1920 en 1940 als werkverschaffingsproject.
Het grootste deel is loofhout, afgewisseld met verschillende vennetjes en twee heidevelden: rond het Mekelermeer en de Hooge Stoep. Het is de bedoeling om de vroegere rijkdom aan planten en dieren te herstellen. Daartoe wordt het hele gebied, ook de boswachterij, aanzienlijk natter gemaakt. Dat gebeurt door sloten te dempen, dammetjes aan te leggen en het water een langere weg af te laten leggen voor het de boswachterij uit stroomt.

Wandelroute Mantingerveld - Afstand 11,5 km.
Het natuurgebied Mantingerveld heeft lange tijd bestaan uit een aantal los van elkaar liggende natuurgebiedjes. Sinds 1992 heeft Natuurmonumenten er alles aan gedaan om hier een aaneengesloten gebied van te maken. Deze heeft er met plan Goudplevier¬Ě voor gezorgd dat de flora en fauna is opgebloeid in dit gebied. Je vindt hier onder andere heikikkers, levendbarende hagedissen en ringslangen.
De heidevelden in dit gebied worden op natuurlijke manier in stand gehouden door er schapen en hooglanders op te laten grazen. In de nattere delen van het gebied krijgen planten zoals klokjesgentiaan en moeraswolfsklauw weer de ruimte om te groeien. De start van deze bijzondere route ligt ongeveer 15 km bij ons vandaan.

Natuurlijk zijn er nog veel meer mooie (en eventueel kortere of langere) wandelroutes in onze omgeving. Deze vindt u in de informatiemap die bij aankomst voor u klaar ligt in uw huisje of appartement.