Omgeving

 
Meppen ligt vlakbij de Mepperdennen met bos, jeneverbessen en heidevelden.
De Mepperhooilanden liggen aan de andere kant van het dorp met houtwallen,
weiden en verderop de bossen van Gees.
omgeving.jpg omgeving4.jpg
 
Bewegwijzerde fietsroutes over de vele verharde paden leiden langs
de meest aantrekkelijke plekjes.

Terreinbeheerders als Staatbosbeheer, Stichting Drents Landschap en
Natuurmonumenten hebben hier tientallen wandelroutes uitgezet.

omgeving3.jpg omgeving2.jpg
 
Tussen karakteristieke oude brinkdorpen, zoals Gees, Zweeloo en
Oud Aaiden is de directe omgeving rijk bedeeld met natuurschoon.